แคตตาล็อกวัสดุก่อสร้าง : รวมตัวอย่างงานออกแบบ 

แคตตาล็อกวัสดุก่อสร้าง : บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด บริการออกแบบและผลิตแคตตาล็อกสำหรับสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง วัสดุตกแต่งอาคาร ให้สามารถบ่งบอกถึงตัวตน บริการ และความแตกต่างเหนือคู่แข่งของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

 

นอกเหนือจากแค็ตตาล็อกสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแล้ว เรายังสามารถต่อยอดพัฒนาให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการด้วยแนวคิดการบรูณาการสื่อ และการออกแบบในลักษณะ Module Design ทำให้ทุกๆชิ้นที่บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดเป็นผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปพัฒนาเป็นสื่อต่างๆได้อาทิเช่น E-Book สำหรับใช้ในการทำ Presentation ทั้งแบบ Online และ Offline / PowerPoint หรือ Keynote / Website/ Rich Media Content และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะของ Presentation หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการขายของฝ่ายการตลาด  อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้แก่องค์กรของคุณ

ตัวอย่างสื่อ Online และ สื่อ Offline สำหรับวัสดุก่อสร้าง

แคตตาล็อกวัสดุก่อสร้าง

 

และสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องทำ คือ video presentation ที่สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงการนำไปใช้ตามงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ

ตัวอย่าง video presentation วัสดุก่อสร้าง

ตัวอย่าง Online presentation วัสดุก่อสร้าง

 

 

ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ  การออกแบบ artwork การถ่ายภาพประกอบ การจัดพิมพ์ และจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันจำกัดและได้คุณภาพ

ประสบการณ์กว่า 15 ปี และลูกค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 รายเป็นประกันถึงคุณภาพงานออกแบบ และคุณภาพงานบริการ

 

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ตัวอย่างผลงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ตั้งแต่พื้น จดเพดาน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เน้นการนำเสนอสินค้าและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และการใช้เทคนิค Multimedia เชื่อมโยงเนื้อหาไปยังไฟล์ Video และ VR อย่างมือออาชีพ

ผลงานที่ท่านเห็นด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ 02 2596187-8 หรือ info@giant-point.com

 


Portfolio : grouped according to the branches of service

Portfolio : grouped according to our client’s industry

You can follow and update about our portfolio and exchange ideas or get more information
from Giant Point via channels as below.

Online Presentation

WhatAPP
Line Official
WeChat
Facebook
Email