ตัวอย่าง : Company Profile บริษัทก่อสร้าง

Company profile บริษัทก่อสร้าง : ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานระบบอาคาร งานรับเหมาตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธา ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต Presentation สำหรับสินค้าและบริการ ได้มีโอกาสให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นจำนวนมากตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่

 

Company Profile บริษัทก่อสร้าง

 

company profile บริษัทก่อสร้าง

และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ดำเนินไปในลักษณะของ B2B (Business-to-Business) และใช้วิธีการสื่อสารโดยตรงหากลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะของการจัดพบปะ แล้วพรีเซนต์นำเสนอโปรเจคเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือการตลาดเพื่อช่วยในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบ่งบอกถึงตัวตนและความแตกต่าง ผลงานที่ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ พร้อมเพิ่มโอกาสในการขาย สามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อและปิดการขายได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของการมีเครื่องมือการตลาดเพื่อช่วยในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

  • เพื่อช่วยในการนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นำไปใช้ประกอบงานขาย พร้อมสร้างความประทับใจ
  • ช่วยให้ลูกค้าแยกแบรนด์ของเราออกจากแบรนด์ท้องตลาดที่มีสินค้าประเภทเดียวกันหลากหลายแบรนด์
  • เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท
  • สามารถนำไปต่อยอดเป็น Media อื่นๆ ได้อีกหลากหลายช่องทาง

ตัวอย่างการสื่อสารองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งในแบบ Online และ Offline

Company Profile บริษัทก่อสร้าง

 

ตัวอย่าง Online presentation ธุรกิจก่อสร้าง 

บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการสร้างสรรค์ company profile บริษัทก่อสร้าง ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบ่งบอกถึงตัวตน บริการ และความแตกต่างเหนือคู่แข่งของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสวยงาม
ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ การออกแบบ artwork การถ่ายภาพประกอบ การจัดพิมพ์ และจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันจำกัดและได้คุณภาพ

ประสบการณ์กว่า 15 ปี และลูกค้าทั้งในและต่าประเทศกว่า 300 รายเป็นประกันถึงคุณภาพงานออกแบบ และคุณภาพงานบริการ

พร้อมต่อยอดพัฒนาให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการด้วยแนวคิดการบรูณาการสื่อ และการออกแบบในลักษณะ Module Design ทำให้ทุกๆ ชิ้นที่บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดเป็นผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปพัฒนาเป็นสื่อต่างๆได้ อาทิ

E-Book สำหรับใช้ในการทำ Presentation ทั้งแบบ Online และ Offline / PowerPoint หรือ Keynote / Website / Mobile Application / Rich Media Content และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะของ Presentation หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการขายของฝ่ายการตลาด อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้แก่องค์กรของคุณ

Project Highlight

company profile บริษัทก่อสร้าง

company profile บริษัทก่อสร้าง

company profile บริษัทก่อสร้าง

company profile บริษัทก่อสร้าง

All Project

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ตัวอย่างผลงานกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานระบบอาคาร งานรับเหมาตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธา

ผลงานที่ท่านเห็นด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ 02 2596187-8 หรือ info@giant-point.com


Portfolio : grouped according to the branches of service

Portfolio : grouped according to our client’s industry

You can follow and update about our portfolio and exchange ideas or get more information
from Giant Point via channels as below.

Online Presentation

WhatAPP
Line Official
WeChat
Facebook
Email