Food Company Profile : ผลงานในธุรกิจอาหารและยา

Food Company Profile กลุ่มธุรกิจอาหาร : ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆ ด้วยความพร้อมของวัตถุดิบ แรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม และยังมีแนวโน้มในการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งแต่ละบริษัทนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เท่ากัน ต่างกันเพียงเครื่องมือที่จะใช้ในการนำเสนอธุรกิจ ดังนั้น การสร้างความแตกต่างของธุรกิจถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก (อ่านเพิ่มเติม : ออกแบบ Company Profile อย่างไร ให้แตกต่างจากคู่แข่ง) การใช้ company profile จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น ด้านการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดูเป็นมืออาชีพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ และยังช่วยให้ให้ธุรกิจของคุณมีความโดดเด่นจากคู่แข่งเจ้าอื่นๆ

บริษัท ไจแอนด์พอยท์ จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบและผลิตโฆษณา ประชาสัมพันธ์เราได้มีโอกาสร่วมงานกับกลุ่ม ธุรกิจอาหาร เป็นจำนวนมากตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่

 

food company profile

 

การนำเอา Company Profile มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการขาย จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่จะออกแบบ อย่างไรและลงมือทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างภาพลักษณ์ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และเพิ่มยอดขายให้ธุรรกิจของคุณได้อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดมิเดียออกเป็นสื่ออื่นๆ ได้อย่างไรเรามีตัวอย่าง

ตัวอย่างการสื่อสารองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งในแบบ Online และ Offline

บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการสร้างสรรค์ Company Profile ชิ้นงานโฆษณา ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบ่งบอกถึงตัวตน บริการ และความแตกต่างเหนือคู่แข่งของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ  การออกแบบ artwork การถ่ายภาพประกอบ การจัดพิมพ์ และจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันจำกัดและได้คุณภาพ

ประสบการณ์กว่า 15 ปี และลูกค้าทั้งในและต่าประเทศกว่า 200 รายเป็นประกันถึงคุณภาพงานออกแบบ และคุณภาพงานบริการ

พร้อมต่อยอดพัฒนาให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการด้วยแนวคิดการบรูณาการสื่อ และการออกแบบในลักษณะ Module Design ทำให้ทุกๆชิ้นที่บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดเป็นผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปพัฒนาเป็นสื่อต่างๆได้อาทิเช่น

E-Book สำหรับใช้ในการทำ Presentation ทั้งแบบ Online และ Offline / PowerPoint หรือ Keynote / Website / Mobile Application / Rich Media Content และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะของ Presentation หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการขายของฝ่ายการตลาด  อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้แก่องค์กรของคุณ

CP Meiji
Betagro

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ตัวอย่างผลงานในอุตสาหกรรมอาหารและยา ทั้ง Brochure, Catalog, Company Profile, Website, Presentation

ผลงานที่ท่านเห็นด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ 02 2596187-8 หรือ info@giant-point.com

ตัวอย่าง Website

Portfolio : grouped according to the branches of service

Portfolio : grouped according to our client’s industry

You can follow and update about our portfolio and exchange ideas or get more information
from Giant Point via channels as below.

Online Presentation

WhatAPP
Line Official
WeChat
Facebook
Email