video_presentation

15 January, 2024

พรีเซนเทชั่น ในรูปแบบสื่อสารการตลาดครบวงจร

พรีเซนเทชั่น กับรูปแบบการสื่อสารการตลาดครบวงจร พรีเซนเทชั่น สำหรับธุรกิจ องค์กร หน่วยงานถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่จำเป็น เพราะเป็นการสื่อสารข้อมูลให้กับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปรับรู้ถึงธุรกิจและบริการได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย พรีเซนเทชั่น สำหรับธุรกิจ องค์กรหรือหน่วยงานถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารข้อมูลให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปรับรู้ถึงธุรกิจของท่านได้อย่างง่าย และรวดเร็วอีกทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ดี ในการทำพรีเซ็นเทชั่น เราจำเป็นต้องใช้สื่อหลายๆประเภททั้ง online / offline มาประกอบกับวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น เพื่อช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จ   ซึ่งการจะผลิตสื่อหลายๆประเภทและสื่อสารไปในคราวเดียวกันนั้นควรที่จะทำให้เป็น Unity  และสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะประสบผลสำเร็จสูงสุดในการสื่อสาร วันนี้เราจะมานำเสนอพรีเซนเทชั่นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจและองค์กรของคุณ ไปดูกันว่าในองค์กรควรมีสื่อประชาสัมพันธ์อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ […]
19 August, 2018

วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น ในรูปแบบสื่อสารการตลาดครบวงจร

วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น สำหรับธุรกิจ องค์กรหรือหน่วยงานถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารข้อมูลให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปรับรู้ถึงธุรกิจของท่านได้อย่างง่าย และรวดเร็วอีกทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ดี แต่ในบางครั้งวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นเพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอรายละเอียดของธุรกิจ การบริการได้ทั้งหมด เราจึงจำเป็นต้องใช้สื่อหลายๆประเภททั้ง online / offline มาประกอบกับวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น เพื่อช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารครั้งนี้ของคุณประสบความสำเร็จ   ซึ่งการจะผลิตสื่อหลายๆประเภทและสื่อสารไปในคราวเดียวกันนั้นควรที่จะทำให้เป็น Unity  และสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะประสบผลสำเร็จสูงสุดในการสื่อสาร (อ่านเพิ่มเติม : ปัดฝุ่น Marketing Tool ให้สามารถแข่งขันได้ในยุค Digital 4.0 ) […]